#сооронбайжээнбеков

Количество человек с энтеробиозом за 6 месяцев года составило , против 79 за такой же промежуток времени в году. Возможно, что это связано с меньшим количеством обратившихся женщин. В году таб. По Жумгальскому району таб. Противоположная картина отмечена по эхинококкозу. Количество пораженных эхинококкозом выросло более в в 2 раза. Отмечается более высокий уровень заболеваемости бруцеллезом жителей Иссык-Кульской области, эхинококкозом и альвеококкозом у жителей Нарынской области. Санэпидслужба и здоровье населения.

СКАЧАТЬ всю книгу “И всё, что есть, давно уже было…”

Саз ва З в в.. Каракеев илимий иштер жана инновациялар боюнча проректор, физика — математика илимдеринин доктору башкы редактордун орун басары М. Карабаев, химия илимдеринин доктору, профессор Э. Сманалиев, юридика илимдеринин доктору, профессор В.

Эмне уч н з н булгап, з жашаган й н – жер-сууну булгап кетиш керек . Биздин Ысык-К л б з болсо чакан, тоонун арасындагы чу курда жаткан жабык к л. .. Но Ч. Айтматов как писатель вырос не на пустом месте. байлыкка ээ болуу, ч нт кт толтуруу, з мч л кк , индивидуализмге жол ачуу.

Себеби бала кезден киндик Кан тамган жеримде, балалык кундорумдун бактылуу мунотторун таап отурам. Жыл откон сайын жашоонун ачуу таттуусуна кабылып, конулум бошоп,бутундой чоон ааламдын,Бир бурчуна да батпай баратканда айылыма келип конулум сергип, кайрадан жаны куч,жаны дем топтоп кетээрим ырас. Рысбек уулу Медербек Ааламга жол айылдан башталат Женишим кичи мекеним 75 12 2 Саналуу гана убактар калды буйруса жаны жылды жылмаюменен тосуп алабыз,эски жылды жылуу гана узатып коёбуз.

Жакшылыктын баары алдыда ин шаа Аллах! Биз откон айда болгон ноябрь куну Кыргызстан жаштар жана студенттер форумунан бир аз жыйынтык жана Улан Усойун аттуу ийгиликтуу ишкерлердин катарын толуктаган,"Ааламга жол айылдан башталат" деген принципти колдонгон мырзанын форумда берген баянын дагы жаза кетсек. Кыргызстан жаштар жана студенттер форуму жыл сайын откорулуп келуучу иш-чара. Анда жаш ишкерлердин жана студенттердин бирикмеси менен Кыргызстанды онуктуруу, жашоону жакшыртуу жана экономиканы жогорулатуу багытындагы проекттер талкууланат.

Быйыл дагы бул форумга мамлекет тарабынан бийлик окулдору келип, колдоо корсоторун баяндашты. Ошондой долбоорлорду жана экология тармагында бизнес менен алектенген Улан Усойун мырза дагы, форум алкагындагы талкууда оз оюн билдирди. Чындыгында эле айыл жергесин онуктуруп, ишканаларды иштетип, жумуш ордун тузуп берсек, биздин бир туугандардын Россияга барууга кажети болбойт экен.

Андыктан жаштарыбызды билимге умтултуп, ишкердикке уйротуп, ыймандуу, бекем мамлекет туптоого жетишели. Улан мырзанын баяндамасы: Бул айыл аймактардагы потенциалдарды пайдаланып, келечектин бизнеси, талабы болгон экологияны сактап , эко продукциянын борбору кылуу.

Тема 3 Лексикалык тема: Улуттук суусундуктар жана тамак-аштар. Кымыз Кыргыздын илгертен келаткан суусундуктарынын бири -кымыз.

xy KtxsyKtxsyKtxsy (t)(x)(y) Kt,x,s,y, (t)(s)(y) (s)(x)(y) Бул жерде бир нерсени баса белгил керек. . Маданияттын муктаждыктарына негизсиз сара дык кылуу .. околения политической, творческой и бизнес ачуу татуусу менен жа ы д оорду чагылдыруу максаты Сабит.

Ар бир элдин асыл тупку баалуулуктарын жазма менен чагылдырган адам. Италиядагы атактуу Боккаччонун к. Озбекстандын атактуу Навоий к. Адабиятта 26 мин турк созун орду жана олчому менен колдонуп, мин сапаттуу мурас калтырган. Сегиз жанрдан бугун эн дуйнодо коп окула турганы - детектив. Детектив - курч сюжеттуу чыгарма. Англияда эн коп детектив жазган аял Агата Кристи 83 китеп.

Манга - япондордун комик чыгармасы. Японияда эн кенири таралган. Хайку - уч сап менен дуйнолук масштабда ой жугуртулгон япон поэзиясы. Эн коп зыяратчылар баруучу китепкана - Нью-Йорк корком китепканасы, жылына 18 млн адам. Кызматчылары эн коп китепкана - Гарвардском университетинин китепканасы, кызматчы. Эн коп кол жазмалар сакталган жер - Египетте Искендер китепканасында манускрипт, Пномпен институту китепканасында пальма бариктериндеги 16 мин кол жазма, Швейцарияда Санкт-Галлен китепканасында 7 к.

Ж.Баласагын атындагы КУУнун жарчысы. Выпуск 1

По мнению американских предпринимателей, не столь важно, где располагаются научно исследовательские центры, сколько кто их контролирует и получает прибыль. При этом в наиболее выгодном положении с точки зрения занятости в сфере технологий по прежнему находятся Китай и Индия, где средний уровень заработной платы остается низким, а количество выпускников технических вузов постоянно растет.

Именно эти страны и становятся важными поставщиками интеллектуальной собственности. Вестник КНУ им Ж. Баласагына Аутсорсинг инноваций в настоящее время затронул практически все сектора экономики. Национальные инновационные системы на международном уровне интегрируются в глобальные инновационные сети.

Explore and download Instagram posts for tag #Башталат | Instagub.

Проблема оптимизации водопользования основывается на устойчивых аналитических зависимостях между водопотреблением и у рожаем культур, в результате обобщения производственных данных о водопотреблении и урожайности в различных зонах за ряд лет. Схема решения задачи следующая. Вначале вводятся критерии оптимальности плана водопользования объем реализации сельскохозяйственной продукции, прибыль, себестоимость.

Затем формирует ся задача оптимизации выбранного критерия в условиях ограниченности водных ресурсов при известных заданиях по поставкам производству продукции. На части угодий намечается программирование урожая. Эффективность планирования водопользования исследуется в з ависимости от соотношения площадей возделывания культур при программировании урожая и с обычной технологией. Расчеты выполняются в двух вариантах:

#тамакжасоо

.

Н 35 Национально-освободительное восстание года в. Кыргызстане и далай талаш-тартыштар жїрїп, аша чапкан ачуу Трагедия деген эмне деген суроонун айланасында .. їмїт менен карашыбыз керек. чакан тобу Ысык-Кєлгє бара жаткан орус аскерлердин лекций в 3-х частях): Ч. 2 .

.

.

Баласагына ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: И.Ч Куштардын чакан й рл р бирден саналды, ал эми к п сандап чогулган денег (ачуу басар) и заставляют остаться на ночь украденную девушку."Окутуунун активд усулдарын пайдалануу жана пассивд усулдарын жок кылуу керек.

.

.

Чоробаева Н.А. – филология илимдеринин кандидаты, доцент;. 3. Билимдин тамыры ачуу, ал эми м м с таттуу болот. Биз эмне ч н билим алышыбыз керек, мен тамга таанысам болду, же санаганды эле билсем болду деген . Б.з.ч. 2-кылымда кытайлык математиктер терс сан т ш н г н табышкан.

.

.

Башкы бет · Жа ылыктар · CАЯСАТ · Д ЙН · ЭКОНОМИКА · АНАЛИТИКА · КООМ · МАДАНИЯТ · ТАРЫХ · МАЕК · ДЕН СООЛУК · Билим бер · УКУК.

.

Бизнес-тренер Аксана Рыскулова:"Бизнес баштоо үчүн эң биринчи ойлорду тазалоо керек"